About Dr. Chih-Kun Huang

Dr. Chih-Kun Huang

វេជ្ជបណ្ឌិត HUANG, CHIH-KUN គឺជាប្រធានសមាគមជំនួយជំងឺធាត់តៃវ៉ាន់( T.O.S.A) និងជា ប្រធានស្ថាបនិកសម្ព័ន្ធមិត្តឧត្តមភាពអន្តរជាតិ(I.E.F)។ ព្រមជាមួយគ្នានោះ គាត់ក៏ជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រមេតាបូលីកអន្តរជាតិ ស្ថិតក្នុងវិទ្យាស្ថានវេជ្ជសាស្ត្រនិងឱសថសាស្ត្រចិន-តៃវ៉ាន់ និងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវះកាត់ Body science & Metabolic disorders International (B.M.I) Medical Center។

វេជ្ជបណ្ឌិត HUANG, CHIH-KUN បានចំណាយពេលជាង១០ឆ្នាំផ្ដោតលើការវះកាត់ Minimally Invasive Surgery ( MIS ) និងការវះកាត់សម្រកទម្ងន់ Bariatric Surgery (BS)។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ គាត់បានសម្រេចជាស្ថាពរការវះកាត់ក្រពះ Roux-en-Y ហើយឆ្នាំ២០០៩គាត់បានសម្រេចជាស្ថាពរការវះកាត់ LAGBP ហើយនេះជាការវះកាត់ដំបូងបង្អស់លើ ពិភពលោក។ នៅឆ្នាំ២០០៩ មជ្ឈមណ្ឌលដែលគាត់ធ្វើជាប្រធានក៏ត្រូវបានគេជ្រើសរើសជាមជ្ឈមណ្ឌលឆ្នើមសម្រកទម្ងន់អន្តរជាតិ ( ICE) ដំបូងបង្អស់នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។ ដោយសារតែវេជ្ជបណ្ឌិត HUANG, CHIH-KUN បានមានការរួមវិភា គទាននិងការបរិច្ចាគយ៉ាងច្រើន សម្បើមដល់វិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ ហេតុនេះហើយនាឆ្នាំ២០១០ គាត់ត្រូវបានសមាគមវះកាត់សម្រកទម្ងន់និងមេតាបូលីកអន្តរជាតិរបស់អាមេរិក (ASMBS) ផ្ដល់ជូននូវរង្វាន់វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសវេជ្ជសាស្ត្រ។

Honor

    រាល់ការវះកាត់នាំមុខលើពិភពលោកនិងការអនុវត្តជាគំរូនូវការវះកាត់លំដាប់អន្តរជាតិ៖

  • ឆ្នាំ២០១៦ ត្រូវបាន BEST អញ្ជើញទៅកាន់ អូស្ត្រាលីហើយគាត់បានអនុវត្តជាគំរូនូវវះកាត់សម្រកទម្ងន់ដែលមានកម្រិតពិបាកខ្ពស់
  • ឆ្នាំ២០១៦ ត្រូវបានសមាគមវេជ្ជសាស្ត្រសម្រកទម្ងន់និងមេតាបូលីកអាមេរិក (ASMBS) អញ្ជើញ ហើយគាត់បានអនុវត្តការវះកាត់លំដាប់អន្តរជាតិដែលត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍នៅនឹងកន្លែងវះកាត់
  • ឆ្នាំ២០១១ គាត់បានថ្លែងសុន្ទរកថាស្ដីពីការវះកាត់ពោះវៀននិងបង្រួញក្រពះ ហើយគាត់ បានទទួល ជោគជ័យក្នុងការជួយអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមកាត់បន្ថយបាន២កម្រិត
  • • ឆ្នាំ២០០៩ គាត់បានថ្លែងសុន្ទរកថាស្ដីពីការវះកាត់ LAGBP
  • • ឆ្នាំ២០០៨ គាត់បានថ្លែងសុន្ទរកថាស្ដីពីការវះកាត់ផ្លូវក្រពះដោយមិនបន្សល់ស្នាម

Specialty

ភាពខ្លាំង:

វះកាត់មេតាបូលីកនិងសម្រកទម្ងន់ដោយEndoscopy
វះកាត់Endoscopyមិនបន្សល់ស្នាម/ប្រហោងទោល
វះកាត់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនិងក្រពេញទឹកដោះ

Published Books

-(សៀវភៅចិន) ស្វែងរកអាថ៌កំបាំងនៃការវះកាត់សម្រកទម្ងន់-ស្គមកើតដោយសារ”ក្រពះ”
-(សៀវភៅចិន) កែប្រែ៖ ចាប់ផ្ដើមពីទីនេះ
-(សៀវភៅចិន) បើកចេញវិសាលភាពថ្មីសំរាប់ការព្យាបាល៖ រឿងរ៉ាវស្ដីអំពីវេជ្ជបណ្ឌិត HUANG, CHIH-KUN និងជួរអ្នកជំនាញការខាងសម្រកទម្ងន់

Editorial Board
of Journal

- (សៀវភៅអន្តរជាតិ) វះកាត់សម្រកទម្ងន់និងមេតាបូលីកដំណាក់កាលខ្ពស់(INTECH)
-(សៀវភៅអន្តរជាតិ) ពិគ្រោះនិងពិភាគ្សាស្ដីពីការវះកាត់សម្រកទម្ងន់ Essentials and Controversies in Bariatric Surgery

Top Ten Paper:
Surgical Results of Single Incision Trans-umbilical Laparoscopic Roux en Y Gastric Bypass, 27th ASMBS Annual Meeting 2010,Las Vegas, U.S.A Award Winner: Endos Award in Medical Science & Technology, 2010
Top Five Plenary Paper:
The Feasibility: SILS port Roux-en-Y Gastric Bypass for Low BMI Diabetes Mellitus, IFSO-APC & JSSO Congress 2011,Okaito,Japan
International Award:
Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass For The Treatment of Type II Diabetes Mellitus with Body Mass Index 25-35, A Prospective Study 28th ASMBS Annual Meeting,Orlando,Florida, U.S.A
1. Chang PC, Dev A, Katakwar A, Hsin MC, Tai CM, Huang CK. Management of gastric fold herniation after laparoscopic adjustable gastric banded plication: a single-center experience. Surg Obes Relat Dis. 2016 May;12(4):849-55.
2. Tai CM, Huang CK, Tu HP, Hwang JC, Yeh ML, Huang CF, Huang JF, Dai CY, Chuang WL,Yu ML. Interactions of a PPARGC1A Variant and a PNPLA3 Variant Affect Nonalcoholic Steatohepatitis in Severely Obese Taiwanese Patients. Medicine (Baltimore). 2016 Mar;95(12):e3120.
3. Chang PC, Huang CK, Rajan M, Hsin MC. Revision with Totally Hand-Sewn Gastrojejunostomy and Vagotomy for Refractory Marginal Ulcer after Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass. Obes Surg. 2016 May;26(5):1150.
4. Wang MY, Huang CK, Chang PC. Hypopharyngeal perforation with mediastinal dissection during orogastric tube placement: a rare complication of bariatric surgery. Surg Obes Relat Dis. 2016 Feb;12(2):e17-9.
5. Huang CK, Tai CM, Chang PC, Malapan K, Tsai CC, Yolsuriyanwong K. Loop Duodenojejunal Bypass with Sleeve Gastrectomy: Comparative Study with Roux-en-Y Gastric Bypass in Type 2 Diabetic Patients with a BMI <35 kg/ m(2), First Year Results. Obes Surg. 2016 Mar 2.
6. Shen SC, Lin HY, Huang CK, Yen YC. Erratum to: Adherence to Psychiatric Follow-up Predicts 1-Year BMI Loss in Gastric Bypass Surgery Patients. Obes Surg. 2016 Apr;26(4):816.
7. Changchien TC, Tai CM, Huang CK, Chien CC, Yen YC. Psychiatric symptoms and leptin in obese patients who were bariatric surgery candidates. Neuropsychiatr Dis Treat. 2015 Aug 19;11:2153-8.
8. Ahluwalia JS, Chang PC, Tai CM, Tsai CC, Sun PL, Huang CK. Comparative Study Between Laparoscopic Adjustable Gastric Banded Plication and Sleeve Gastrectomy in Moderate Obesity-2 Year Results. Obes Surg. 2016 Mar;26(3):552-7.
9. Ahluwalia JS, Kuo HC, Chang PC, Sun PL, Hung KC, Huang CK. Standardized Technique of Laparoscopic Adjustable Gastric Banded Plication with 4-Year Results. Obes Surg. 2015 Sep;25(9):1756-7.
10. Vij A, Malapan K, Tsai CC, Hung KC, Chang PC, Huang CK. Worthy or not? Six-year experience of revisional bariatric surgery from an Asian center of excellence. Surg Obes Relat Dis. 2015 May-Jun;11(3):612-20.
11. Malapan K, Ghinagow A, Vij A, Chang PC, Hsin MC, Huang CK. Laparoscopic Adjustable Gastric Banded Plication (Lagbp): Standardization of Surgical Technique and Analysis of Surgical Outcomes. Obes Surg. 2016 Jan;26(1):85-90.
12: Huang CK, Garg A, Kuao HC, Chang PC, Hsin MC. Bariatric surgery in old age: a comparative study of laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass and sleeve gastrectomy in an Asia centre of excellence. J Biomed Res. 2015 Apr; 29(2):118-24.
13. Huang CK, Wang MY, Das SS, Chang PC. Laparoscopic conversion to loop duodenojejunal bypass with sleeve gastrectomy for intractable dumping syndrome after Rouxen-Y gastric bypass—two case reports. Obes Surg. 2015 May;25(5):947.
14: Hsin MC, Huang CK, Tai CM, Yeh LR, Kuo HC, Garg A. A case-matched study of the differences in bone mineral density 1 year after 3 different bariatric procedures. Surg Obes Relat Dis. 2015 Jan-Feb;11(1):181-5.
15. Huang CK, Wang MY, Hsin MC, Chang PC. Conversion to modified duodenal switch for relieving intractable dumping syndrome and constipation after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass. Obes Surg. 2015 May;25(5): 946.
16. Tai CM, Huang CK, Tu HP, Hwang JC, Chang CY, Yu ML. PNPLA3 genotype increases susceptibility of nonalcoholic steatohepatitis among obese patients with nonalcoholic fatty liver disease. Surg Obes Relat Dis. 2015 Jul-Aug;11(4):888-94.
17. Ahluwalia JS, Chang PC, Yeh LR, Lin HY, Chi SC, Huang CK. Single incision transumbilical laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass-our technique. Obes Surg. 2014 Sep; 24(9):1585.
18. Malapan K, Goel R, Tai CM, Kao YH, Chang PC, Huang CK. Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass for nonobese type II diabetes mellitus in Asian patients. Surg Obes Relat Dis. 2014 Sep-Oct;10(5):834-40.
19. Tai CM, Huang CK, Wang HP. An unusual cause of epigastric pain after stent placement for bariatric surgery leak. Gastroenterology. 2014 Jun; 146(7):e1-2.
20: Tai CM, Lin IC, Huang CK. Mesh erosion after vertical-banded gastroplasty. Endoscopy. 2014;46 Suppl 1 UCTN:E90.
21. Chang PC, Huang CK, Malapan K. Transcatheter arterial vasopressin infusion for gastrojejunostomy hemorrhage after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass: a report of 3 cases. Surg Obes Relat Dis. 2014 May-Jun; 10(3):e39-42.
22: Wei YF, Wu HD, Yung-Chieh Yen PD, Huang CK, Tai CM, Hsuan CF. The impact of metabolic parameters on the change of pulmonary function in obese patients. Surg Obes Relat Dis. 2014 Jan-Feb;10(1):23-8.
23. Huang CK, Goel R, Tai CM, Yen YC, Gohil VD, Chen XY. Novel metabolic surgery for type II diabetes mellitus: loop duodenojejunal bypass with sleeve gastrectomy. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2013 Dec;23(6):481-5.
24. Malapan K, Chang PC, Huang CK. Metabolic surgery for diabetes mellitus after pancreatectomy. Surg Obes Relat Dis. 2014 May-Jun;10(3):e43-5.
25. Pattanshetti S, Tai CM, Yen YC, Lin HY, Chi SC, Huang CK. Laparoscopic adjustable gastric banded plication: evolution of procedure and 2-year results. Obes Surg. 2013 Nov; 23(11):1934-8.
26. Tai CM, Lin HY, Yen YC, Huang CK, Hsu WL, Huang YW, Chang CY, Wang HP, Mo LR. Effectiveness of intragastric balloon treatment for obese patients: one-year follow-up after balloon removal. Obes Surg. 2013 Dec; 23(12):2068-74.
27. Tai CM, Huang CK. Increase in gastroesophageal reflux disease symptoms and erosive esophagitis 1 year after laparoscopic sleeve gastrectomy among obese adults. Surg Endosc. 2013 Oct;27(10):3937
28: Huang CK, Chhabra N, Goel R, Hung CM, Chang PC, Chen YS. Laparoscopic adjustable gastric banded plication: a case-matched comparative study with laparoscopic sleeve gastrectomy. Obes Surg. 2013 Aug;23(8):1319-23.
29. Tai CM, Chang PC, Huang CK. An unusual cause of vomiting after bariatric surgery. Gastroenterology. 2013 May;144(5):e1-2.
30. Zachariah SK, Chang PC, Ooi AS, Hsin MC, Kin Wat JY, Huang CK. Laparoscopic sleeve gastrectomy for morbid obesity: 5 years experience from an Asian center of excellence. Obes Surg. 2013 Jul;23(7):939-46. PubMed PMID: 23462857.
31. Zachariah SK, Tai CM, Chang PC, Se AO, Huang CK. The T-suspension tape for liver and gallbladder retraction in bariatric surgery: feasibility, technique, and initial experience. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2013 Apr; 23(4):311-5.
32. Lin HY, Huang CK, Tai CM, Lin HY, Kao YH, Tsai CC, Hsuan CF, Lee SL, Chi SC, Yen YC. Psychiatric disorders of patients seeking obesity treatment. BMC Psychiatry. 2013 Jan 2;13:1.
33. Tai CM, Huang CK, Lee YC, Chang CY, Lee CT, Lin JT. Increase in gastroesophageal reflux disease symptoms and erosive esophagitis 1 year after laparoscopic sleeve gastrectomy among obese adults. Surg Endosc. 2013 Apr;27(4):1260-6.
34. Huang CK, Goel R, Chang PC, Lo CH, Shabbir A. Single-incision transumbilical (SITU) surgery after SITU laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2012 Oct;22(8):764-7.
35: Abdelbaki TN, Huang CK, Ramos A, Neto MG, Talebpour M, Saber AA. Gastric plication for morbid obesity: a systematic review. Obes Surg. 2012 Oct; 22(10):1633-9.
36. Goel R, Shabbir A, Tai CM, Eng A, Lin HY, Lee SL, Huang CK. Randomized controlled trial comparing three methods of liver retraction in laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass. Surg Endosc. 2013 Feb;27(2): 679-84.
37. Huang CK, Goel R, Chang PC. Abdominal compartment syndrome after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass: a case report. Surg Obes Relat Dis. 2013 Mar-Apr;9(2):e28-30.
38. Chen SC, Lin YH, Huang HP, Hsu WL, Houng JY, Huang CK. Effect of conjugated linoleic acid supplementation on weight loss and body fat composition in a Chinese population. Nutrition. 2012 May;28(5):559-65.
39. Goel R, Chang PC, Huang CK. Reversal of gastric plication after laparoscopic adjustable gastric banded plication. Surg Obes Relat Dis. 2013 Jan-Feb; 9(1):e14-5.
40. Tai CM, Huang CK, Hwang JC, Chiang H, Chang CY, Lee CT, Yu ML, Lin JT. Improvement of nonalcoholic fatty liver disease after bariatric surgery in morbidly obese Chinese patients. Obes Surg. 2012 Jul;22(7):1016-21.
41. Kao YH, Lo CH, Huang CK. Relationship of bypassed limb length and remission of type 2 diabetes mellitus after Roux-en-Y gastric bypass. Surg Obes Relat Dis. 2012 Nov-Dec;8(6):e82-4. PubMed PMID: 22138330.
42. Lomanto D, Lee WJ, Goel R, Lee JJ, Shabbir A, So JB, Huang CK, Chowbey P, Lakdawala M, Sutedja B, Wong SK, Kitano S, Chin KF, Dineros HC, Wong A, Cheng A, Pasupathy S, Lee SK, Pongchairerks P, Giang TB. Bariatric surgery in Asia in the last 5 years (2005-2009). Obes Surg. 2012 Mar;22(3):502-6.
43.Weng HC, Hung CM, Liu YT, Cheng YJ, Yen CY, Chang CC, Huang CK. Associations between emotional intelligence and doctor burnout, job satisfaction and patient satisfaction. Med Educ. 2011 Aug;45(8):835-42.breast
44. Huang CK. [Effectiveness and safety of laparoscopic Roux-en-Y Gastric bypass in treating type 2 diabetes mellitus in non-morbidly obese patients]. Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2011 Jun;33(3):272-6.
45. Wei YF, Tseng WK, Huang CK, Tai CM, Hsuan CF, Wu HD. Surgically induced weight loss, including reduction in waist circumference, is associated with improved pulmonary function in obese patients. Surg Obes Relat Dis. 2011 Sep-Oct;7(5):599-604.
46.Huang CK, Lo CH, Shabbir A, Tai CM. Novel bariatric technology: laparoscopic adjustable gastric banded plication: technique and preliminary results. Surg Obes Relat Dis. 2012 Jan-Feb;8(1):41-5.
47: Chen W, Chang CC, Chiu HC, Shabbir A, Perng DS, Huang CK. Use of individual surgeon versus surgical team approach: surgical outcomes of laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass in an Asian Medical Center. Surg Obes Relat Dis. 2012 Mar-Apr;8(2):214-9.
48: Huang CK, Shabbir A, Lo CH, Tai CM, Chen YS, Houng JY. Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass for the treatment of type II diabetes mellitus in Chinese patients with body mass index of 25-35. Obes Surg. 2011 Sep;21(9): 1344-9.
49. Huang CK, Lo CH, Houng JY, Chen YS, Lee PH. Surgical results of single-incision transumbilical laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass. Surg Obes Relat Dis. 2012 Mar-Apr; 8(2):201-7.
50.Huang CK. Single-incision laparoscopic bariatric surgery. J Minim Access Surg. 2011 Jan; 7(1):99-103.
51. Liu H, Yeh ML, Lin KJ, Huang CK, Hung CM, Chen YS. Bloody nipple discharge in an adolescent girl: unusual presentation of juvenile fibroadenoma. Pediatr Neonatol. 2010 Jun; 51(3):190-2.
52.Huang CK, Yao SF, Lo CH, Houng JY, Chen YS, Lee PH. A novel surgical technique: single-incision transumbilical laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass. Obes Surg. 2010 Oct; 20(10):1429-35.
53. Huang CK, Asim S, Lo CH. Augmenting weight loss after laparoscopic adjustable gastric banding by laparoscopic gastric plication. Surg Obes Relat Dis. 2011 Mar-Apr;7(2): 235-6.
54. Tai CM, Lee YC, Tu HP, Huang CK, Wu MT, Chang CY, Lee CT, Wu MS, Lin JT, Wang WM. The relationship between visceral adiposity and the risk of erosive esophagitis in severely obese Chinese patients. Obesity (Silver Spring). 2010 Nov;18(11):2165-9.
55.Huang CK, Lin YH, Huang HP, Hsu WL, Tien HH. Single-incision transumbilical laparoscopic adjustable gastric banding: a novel minimally invasive surgical technique. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2010 Jun;20(3):e99-102. 56: Huang CK, Lo CH, Asim S, Houng JY, Huang SF. A novel technique for liver retraction in laparoscopic bariatric surgery. Obes Surg. 2011 May;21(5): 676-9.
57.Lakdawala M, Bhasker A; Asian Consensus Meeting on Metabolic Surgery (ACMOMS). Report: Asian Consensus Meeting on Metabolic Surgery. Recommendations for the use of Bariatric and Gastrointestinal Metabolic Surgery for Treatment of Obesity and Type II Diabetes Mellitus in the Asian Population: August 9th and 10th, 2008, Trivandrum, India. Obes Surg. 2010 Jul;20(7):929-36.
58.Hsuan CF, Huang CK, Lin JW, Lin LC, Lee TL, Tai CM, Yin WH, Tseng WK, Hsu KL, Wu CC. The effect of surgical weight reduction on left ventricular structure and function in severe obesity. Obesity (Silver Spring). 2010 Jun;18(6):1188-93.
59. Huang CK, Tsai JC, Lo CH, Houng JY, Chen YS, Chi SC, Lee PH. Preliminary surgical results of single-incision transumbilical laparoscopic bariatric surgery. Obes Surg. 2011 Mar; 21(3):391-6.
60. Liu H, Huang CK, Yu PC, Chen HP, Hsieh PM, Hung KC, Hung CM, Chen YS. Retromammary approach for endoscopic resection of benign breast lesions. World J Surg. 2009 Dec;33(12):2572-8.
61.Wei YF, Wu HD, Chang CY, Huang CK, Tai CM, Hung CM, Tseng WK, Wu CC. The impact of various anthropometric measurements of obesity on pulmonary function in candidates for surgery. Obes Surg. 2010 May;20(5): 589-94.
62.Huang CK, Houng JY, Chiang CJ, Chen YS, Lee PH. Single incision transumbilical laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass: a first case report. Obes Surg. 2009 Dec;19(12): 1711-5.
63.Chang CY, Huang CK, Chang YY, Tai CM, Lin JT, Wang JD. Cross-validation of the Taiwan version of the Moorehead-Ardelt Quality of Life Questionnaire II with WHOQOL and SF-36. Obes Surg. 2010 Nov;20(11): 1568-74.
64.Tai CM, Lee YC, Wu MS, Chang CY, Lee CT, Huang CK, Kuo HC, Lin JT. The effect of Roux-en-Y gastric bypass on gastroesophageal reflux disease in morbidly obese Chinese patients. Obes Surg. 2009 May;19(5):565-70.
65.Huang CK, Lee YC, Hung CM, Chen YS, Tai CM. Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass for morbidly obese Chinese patients: learning curve, advocacy and complications. Obes Surg. 2008 Jul;18(7):776-81.

1.IFSO-APC&JSSO Congress 2011, Hokkaido, Japan The Feasibility: SILS Port Roux-en-Y Gastric Bypass for low BMI Diabetes Mellitus (Top 5 Paper)
2. 70th Annual meeting of Taiwan Surgical Society of Gastroenterology, Taipei, Taiwan Novel Bariatric Concept: Laparoscopic Adjustable Gastric Banded Plication (LAGBP):Technique and Preliminary Results Surgical Results of Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass in Low BMI Type II Diabetes Mellitus
3. Invited speaker, faculty & Live Demonstration (LRYGB):9th National Conference of Obesity & Metabolic Surgery Society of India, Indore,India Single Port Bariatric Surgery
4. Invited Speaker 1st International Symposium on Non Invasive Bariatric Techniques, Lyon, France SILS bariatric and metabolic surgeries Novel reversible bariatric technique, and results:Laparoscopic adjustable gastric banded placation
5. Invited Speaker:1st Asia Pacific Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension, Shanghai,China The New Surgical Strategy in Obesity and Diabetes--- Asia-Pacific Perspective
6. 28th ASMBS Annual Meeting, Orlando, Florida, U.S.A Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass For The Treatment of Type II Diabetes Mellitus with Body Mass Index 25-35, A Prospective Study (International Award)
7. 69th Annual Meeting of Taiwan Surgical Association, Taipei, Taiwan Single incision trans-umbilical (SITU) laparoscopic upper gastrointestinal surgery,novel and feasible design Laparoscopic Placement of Peritoneal Dialysis Catheter with Rectus Sheath Tunneling - A Simple and Quick Method to Prevent Migration
8. Chairman 1st Asia-Pacific Bariatric Center of Excellence Opening Ceremony & Forum,Kaohsiung,Taiwan Journey from the Begining to Center of Excellence
9. Invited Speaker China Diabetes Surgery Summit & Consensus Meeting 2010, in Shanghai, China Mechanisms of Diabetes Surgery Surgical Results of Diabetes Surgery Workshop: Laparoscopic Bariatric Surgery
10. 27th ASMBS Annual Meeting, Las Vegas, U.S.A Surgical Results of Single Incision Trans-umbilical Laparoscopic Roux en Y Gastric Bypass (Top ten paper)
11. Invited Speaker 12th National Congress of Laparoscopic and Endoscopic Surgery in Su-Zhou, China Bariatric & Metabolic Surgery: Asia-Pacific Prospect The Expecting Future: Surgical treatment of Type II Diabetes Mellitus
12. Invited Speaker 2010 IFSO meeting, Long Beach, Los Angles, U.S.A Pre-congress workshop: Single incision trans-umbilical LRYGB New Bariatric Concept: Laparoscopic Adjustable Banded Gastric Plication
13. Invited speaker:6th International Congress of the Asia-pacific Metabolic & Bariatric Meeting, Singapore. Single Port Bariatric Surgery The Journey to Bariatric Center of Excellence: Essentials for the next generation of surgeons Establish pathway & accreditation of obesity program