Welcome to the center for

Metabolic Surgery and Weight Loss Surgery

Welcome to
BMI Medical Center

ก่อนที่จะทำเข้ารับการผ่าตัด เราจะมีการอธิบายถึงแนวทางการรักษาและผลการรักษาอย่างเป็นขั้นตอน และตอบคำถามในทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาของผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกิน การออกกำลังกาย การใช้ชีวิตหลังผ่าตัด และข้อควรระวังต่างๆ

เรารู้ดี ว่าเพื่อการลดน้ำหนัก ให้รูปร่างกลับมาดูดีอีกครั้ง คุณได้ทดลองทำมาแล้วหลายวิธี แต่ก็ยังไม่สำเร็จ ทั้งยังถูกคนรอบมองด้วยสายตาดูถูกว่าอ้วนแบบนี้ยังไงก็คงไม่มีวันผอมได้หรอก ทั้งยังเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพทำให้ป่วยง่าย และเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นโรคอันตรายต่างๆ ทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และยังส่งผลต่อสุขภาพจิต เราเข้าใจดีว่าคุณก็เพียงแค่อยากจะมีรูปร่างผอมเพรียว และสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างคล่องตัว ขึ้นลงบันไดได้อย่างสบายๆ ทำกิจกรรมต่างๆ และเดินไปไหนมาไหนได้อย่างคล่องตัวเหมือนเมื่อก่อน

สิ่งที่เราจะบอกคุณก็คือ เราสามารถช่วยคุณได้ เพราะที่ผ่านมาเราได้ช่วยเหลือผู้คนที่ประสบปัญหาเดียวกับคุณมาแล้วมากกว่าสี่พันคน และทุกคนประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักได้ดังที่หวัง มีสุขภาพที่แข็งแรง มีรูปร่างที่สวยดังใจ

Why Us

China Medical University Hospital (CMUH)

ในปี 2012 ถึงปี 2013 China Medical University Hospital (CMUH)ได้ทำความร่วมมือกับ Shanghai Jiao Tong University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อสียงแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งถูกจัดเป็นอันดับที่ 150 ของโลก จากมหาวิทยาลัยแพทย์ทั่วโลกกว่า 450 แห่ง นอกจากคุณภาพทางการรักษาที่ได้รับการการันตีแล้ว พวกเรายังใส่ใจในการบริการเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งๆขึ้นไป

เกี่ยวกับ Dr. Chih-Kun Huang

Dr. Chih-Kun Huang เป็นประธานสมาคมโรคอ้วนแห่งไต้หวัน ( Taiwan Obesity Support Association(T.O.S.A) และยังเป็นหัวหน้าผู้ก่อตั้งและสนับสนุนแผนกอายุรกรรมภายนอกการผ่าตัดลดน้ำหนัก และรักษาความผิดปกติทางการเผาผลาญ (founding Chairman of International Excellence Federation(I.E.F)) ท่านยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์การผ่าตัดลดน้ำหนักและรักษาความผิดปกติทางการเผาผลาญ(science & Metabolic disorders International (B.M.I) ) ประจำมหาวิทยาลัย Medical Center and of China Medical University Hospital (CMUH) ในประเทศไต้หวัน และยังเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อจัดอบรมการผ่าตัดเล็กอีกด้วย

Patient Stories

Miss.Liu

Miss.Chen

Mr.Chen

Mr.Chen

Get A Free Quote / Need a Help ? Contact Us